تماس با پویافن

۰۲۱-65253831

تماس با پویافن
ایمیل

info@pooyafan.com

ایمیل

ایران ترانسفو

در صنعتی

• طراحی و تولید ترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 كيلو ولت و توان 250 مگا ولت آمپر.
• طراحی و تولید اتو ترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 400 كيلو ولت و توان 315 مگا ولت آمپر.
• طراحی و تولید ترانسفورماتور تکفاز قدرت با ولتاژ 400 كيلو ولت و توان 200 مگا ولت آمپر.
• طراحی و تولید راكتور شنت با ولتاژ 400 كيلو ولت و توان 50 مگاوار.
• طراحی و تولید ترانسفورماتورهاي زمين تا ولتاژ 63 کیلو ولت.
• طراحی و تولید ترانسفورماتور موبایل با ولتاژ 230 كيلو ولت و توان 40 مگا ولت آمپر.
• طراحی و تولید ترانسفورماتور کوره با جریان 50 کیلو آمپر و توان 30 مگا ولت آمپر.
• طراحی و تولید ترانسفورماتورهاي روغني توزيع و فوق توزیع
• طراحی و تولید ترانسفورماتور توزيع هرمتيك (با بالشتك گازي) تا ولتاژ 36 كيلو ولت و توان 5000 كيلو ولت آمپر.
• طراحی و تولید ترانسفورماتورهاي توزيع خشك رزيني تا ولتاژ 36 كيلو ولت و توان 3150 كيلو ولت آمپر.
• طراحي و اجراي پست موبایل با ولتاژ 132 کیلو ولت، پست GIS با ولتاژ 230 کیلو ولت و پست AIS و خطوط فشار قوي با ولتاژ 420 كيلو ولت.
• طراحی و اجرای پستهاي كمپكت تا ولتاژ 36 كيلو ولت و توان 1600 كيلو ولت آمپر و پستهاي پكيج تا ولتاژ 36 كيلو ولت و توان 2500 كيلو ولت آمپر .
• طراحی و تولید انواع قطعات و مواد عايقي مورد مصرف در ترانسفورماتورهاي روغني توزيع، فوق توزيع و قدرت تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت.
• تولید روغن ترانسفورماتور در کلاسهای I و II بدون بازدارنده.
• تولید انواع تجهيزات ترانسفورماتور شامل انواع مقره هاي سراميكي تا ولتاژ 36 كيلو ولت، ترانسفورماتور جریان (CT) و …
• تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش انواع ترانسفورماتور و تجهيزات مربوطه